Internet Rzeczy w rolnictwie

Rolnictwo Przyszłości z Systemami Wspierającymi Agroekologię

Systemy wspierające agroekologię, technologie ekologiczne w rolnictwie oraz zrównoważone metody uprawy roli mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rolnictwa. Unia Europejska podkreśla konieczność dostarczania wysokiej jakości żywności, dbałości o środowisko i […]

Roboty rolnicze i automatyzacja: przyszłość farmy

Automatyzacja rolnictwa to innowacyjne rozwiązanie, które może przynieść ogromne korzyści dla branży. Firma Naïo Technologies zapowiedziała wprowadzenie w pełni autonomicznych robotów rolniczych na rynek w 2022 roku. Roboty te mają […]

Zarządzanie danymi rolnymi w chmurze – Moje wskazówki

Zarządzanie danymi rolnymi w chmurze to innowacyjne podejście do optymalizacji procesów w rolnictwie. Korzystanie z platformy do zarządzania danymi rolniczymi w chmurze pozwala na łatwy dostęp i analizę danych dotyczących […]

Biotechnologie poprawiające plony – Przełom w rolnictwie

Biotechnologie poprawiające plony to nowatorska dziedzina rolnictwa, która wykorzystuje nowoczesne technologie i metody wzrostu plonów. Dzięki genetycznym modyfikacjom organizmów oraz innym innowacyjnym rozwiązaniom biotechnologia wspomaga rolników w zwiększaniu wydajności upraw. […]

Sztuczna inteligencja w agrotechnologii – Nowe trendy

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje rolnictwo, wprowadzając nowe trendy i innowacyjne rozwiązania w agrotechnologii. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rolnictwo przechodzi do nowej ery, zwanej rolnictwem 4.0. Automatyka rolnicza, maszynowe uczenie się […]

Innowacje w nawadnianiu oszczędzającym wodę

Najnowsze innowacje w nawadnianiu oszczędzającym wodę mają na celu zmienić sposób zarządzania zasobami wody w rolnictwie i ogrodnictwie. Technologie oszczędnego nawadniania koncentrują się na rozwijaniu zrównoważonych metod nawadniania, które mają […]

Drony monitorujące uprawy – Efektywne rolnictwo

Drony monitorujące uprawy rewolucjonizują rolnictwo, umożliwiając precyzyjne i efektywne monitorowanie pól uprawnych. Wykorzystują technologię dronów oraz zaawansowane czujniki, które pozwalają na gromadzenie danych dotyczących stanu roślin, jakości gleby, wilgotności i […]

Precyzyjne rolnictwo i jego narzędzia – Przewodnik

W ostatnich latach w sektorze rolniczym nastąpiła stopniowa, ale znacząca zmiana w kierunku włączenia technologii, co doprowadziło do pojawienia się „Rolnictwo jako usługa” (FaaS). FaaS integruje postęp technologiczny w celu […]